februar 17, 2023

Samarbeidsmøte Ekofisk-kompleks

Denne uken har vi avholdt det årlige samarbeidsmøte mellom TV/VO og OIMer på Ekofisk-kompleks.

I tillegg til det formelle og evealuering av samarbeid og gjensidige forpliktelser for det kommende året inviterte også OIMene på Ekofisk-komplekset til en samling om kvelden med middag og bowling. Disse samlingene er svært viktige for samarbeidet mellom vernetjenesten og ledelsen om bord. Dette var årets nest siste samarbeidsmøte. Neste uke møtes remoteorganisasjonen.

Siste saker