april 21, 2014

Samarbeidsmøter 2014

Denne uken ble det avholdt samarbeidsmøte mellom vernetjenesten og ledelsen på Tor plattformen, dermed er årets samarbeidsmøter for alle plattformer avholdt.

Samarbeidsmøtene er et fora der den lokale vernetjenesten, sammen med KHVO, HVO og ledelsen i Ekofisk-Komiteen, møtes med ledelsen ombord på plattformen. Hensikten for møtene er å drøfte samarbeidsklima, evaluere året som har gått og se på neste års utfordringer for å stå best mulig rustet til å takle utfordringer sammen.

Årets samarbeidsmøter har vært gjennomgående konstruktive og samarbeidet fungerer i de aller fleste tilfeller godt. Vi håper og tror at disse årlige samarbeidsmøtene vil bidra til å opprettholde et godt og konstruktivt samarbeid mellom vernetjeneste, tillitsvalgsapparat og bedrift framover til det beste for alle parter.

Siste saker