januar 24, 2015

Samarbeidsmøter 2015

Denne uken ble det avholdt årlig samarbeidsmøte med vernetjenesten og ledelsen på Ekofisk-komplekset. Reisemannskapet og ledelse der var også med. Samarbeidsmøtet for Tor var først ut dette året og ble avholdt for 2 uker siden.

Plattformsjefene, Ekofisk-Komiteen sine lokale tillitsvalgte og representanter fra styret deltok på møtet.
Årets samarbeidsmøter avholdes etter samme mal som fjorårets møter. Det betyr dag 1 til intern koordinering mellom våre tillitsvalgte og styret i Ekofisk-Komiteen samt felles middag om kvelden. Dag 2 med felles møte som skal ende opp i konkrete tiltak for å kunne forbedre samarbeidet ombord. Både de tillitsvalgte og ledelsen oppsummerte møtene som positive og nyttige. Referat fra de enkelte møtene blir distribuert til møtedeltakerne så snart som praktisk mulig.

Kommende samarbeidsmøter:

3. – 4. februar: Elfisk kompleks
11. – 12. februar: Eldfisk Bravo
24. – 25. februar Ekofisk Kilo

Siste saker