februar 9, 2018

Scandic Airport for 07:00 flight

Etter lang tids arbeid mot bedriften fikk Ekofisk-Komiteen denne uken på plass en avtale som gir åpning for at offshoreansatte som har 07:00 flight og har godkjent hotellovernatting i sin reiseplan kan velge å bo på Scandic Airport Hotel på Sola.

En ting er at medlemmer med 07:00 flight må møte opp til innsjekk på heliport kl 06:00, en time før ordinær arbeidsstart. Når bedriften på toppen av dette velger å være firkantet angående valg av hotell, skaper dette stor frustrasjon for de som blir rammet. Det har opplevdes meningsløst at man skulle tvinges til å bo på Choice hoteller et stykke fra heliporten, konsekvensen av dette var at man måtte stå enda tidligere opp, i tillegg til at bedriften fikk en drosjeregning på toppen av hotellovernattingen, da oppsatt shuttelbuss ikke korresponderte med innsjekkstidspunktet.

Ekofisk-Komiteen har diskutert denne saken i utallige møter med bedriften før vi denne uken, etter kraftig press, endelig fikk bedriften til å innse urimeligheten i ordningen.

Siden før jul har vi hatt en midlertidig enighet om åpning for å bo på Scandic, denne ordningen er nå sikret videreført gjennom protokoll mellom ConocoPhillips og Ekofisk-Komiteen.

Siste saker