april 4, 2022

Seier for personvernet

Selskapet slår av overvåkningsmulighet i Sharepoint på globalt nivå etter press fra Ekofisk-Komiteen.

Funksjonene la til rette for at Sharepointside-eiere kunne overvåke hvem som åpnet og leste dokumenter på siden. Ekofisk-Komiteen mente dette ikke var i tråd med norsk og europeisk personvernregelverk.

Etter en tids dialog bestemte selskapet seg for å slå av funksjonen globalt og det blir dermed ikke nødvendig å involvere Datatilsynet i en vurdering av lovligheten av en slik funksjon.

Siste saker