mai 9, 2014

Sentrale lønnsforhandlinger i havn

Rett før kl 3 i natt ble det enighet i de sentrale lønnsforhandlingene mellom partene IndustriEnergi og Norsk olje & gass.

Ekofisk-Komiteen har de siste 3 dager sittet i sentrale lønnsforhandlinger med Norsk olje & gass sammen med representanter fra andre klubber i IndustriEnergi på avtaleområdene operatør, boring og forpleining.

  • Partene er enige om et sentralt tillegg på 15.800,-, som er et godt oppgjør innenfor frontfagsrammen.
  • Økning av nattillegget til 67,- og konferansetidstillegget til 85,-, dette gir et prosentvis høyere tillegg på konferansetid.
  • Helligdagsgodtgjørelsen økes med 60,- til 1880,-.
  • Satsen for improvisert nattlosji økes fra dagens 445,- til 780,-.
  • Ekofisk-Komiteens krav om omformulering av lønnsinnplasseringsbestemmelsen i pkt. 4.1.3 ble tatt til følge slik at det sikrer de med relevant sokkelerfaring lønnsinnplassering tilsvarende ansiennitet i sin forrige jobb.
  • Masketillegg økes fra 20,- til 22,-
  • Styrking av norsk språk, sikkerhetskunnskap og arbeidskultur

For mer informasjon om oppgjøret se denne artikkelen: http://www.industrienergi.no/modules/m02/article.aspx?CatId=2&ArtId=22906#ScrollAnchor

Siste saker