mai 14, 2013

Sentrale lønnsforhandlinger i havn

Ekofisk-Komiteen, ved leder Rolf Bolstad og nestleder Eirik Birkeland, har de siste 2 dagene vært en del av Industri Energi sin forhandlingsdelegasjon som har forhandlet med motparten Norsk olje og gass på operatøravtalen (tarifferte medlemmer)

Årets oppgjør, som er et mellomoppgjør, omfatter IndustriEnergis medlemmer i operatør-, boring- og forpleiningsselskapene i oljeindustrien, og gir alle et minimumstillegg på kr 10.340,- per år.

Operatørklubbene har lokal forhandlingsrett og Ekofisk-Komiteen skal derfor forhandle med ConocoPhillips om ytterligere tillegg i lokale forhandlinger om noen uker.

Natt- og konferansetilleggene økes med henholdsvis kr 1,- til kr 65,- og kr 1,50 til kr 81,50 per time. Helligdagstillegget øker med kr 20,- til kr 1820,-.

Alle reguleringer med virkning fra 1.6.2013.

Dette er et oppgjør uten streikerett, og reguleringsklausulen slår fast at oppgjøret skal være i samsvar med det som ellers blir lønnsutviklingen i samfunnet.

Siste saker