mai 23, 2017

Sentralt lønnsoppgjør avsluttet

Industri Energi kom tirsdag kveld i havn med lønnsforhandlingene for operatør-, boring- og forpleiningsansatte på sokkelen. – Det er skuffende at vi får enda et lønnsoppgjør med moderasjon for de sokkelansatte, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Etter to dager med forhandlinger er Industri Energi og Norsk olje og gass kommet fram til et resultat som gir en lønnsøkning på 12.500 kroner, dette danner grunnlaget for videre forhandlinger lokalt i ConocoPhillips tirdag og onsdag i neste uke.

Skift- og konferansetillegget økt med henholdsvis 0,50 og 1,50 kroner.

-Frontfaget har dannet rammen for oppgjøret, men vi er skuffet over at vi ikke får mer igjen for å ha vist moderasjon i de to foregående oppgjørene, sier forbundsleder Frode Alfheim i Industri Energi.

Alfheim hadde forventet en høyere lønnsøkning for de offshoreansatte i år, siden man nå ser tegn til bedring i bransjen.

-Dessverre er ikke arbeidsgiverne villig til å gi oss igjen for at vi har vært tålmodige i foregående oppgjør, sier Alfheim.

Han understreker at det i år er et mellomoppgjør der arbeidstakerne ikke har streikerett eller andre aksjonsmuligheter. Og at operatørselskapene skal fortsette med lokale forhandlinger

– Det er en klar forventning at vi kan hente ut noe mer i de lokale forhandlingene i år sier leder i Ekofisk-Komiteen, Eirik Birkeland. Flere år med svært moderate lønnsoppgjør bør tillegges vekt i årets lokale forhandlinger, våre medlemmer har gjennom de siste år vist stor omstillingsevne og bidratt til betydelige kostnadsreduksjoner og sikret lønnsom drift i selskapet.

Siste saker