desember 21, 2023

Siste innspurt før jul

Et travelt år er tilbakelagt, den siste uken har ikke vært noe unntak. Her kan du lese litt om noen saker vi har jobbet med den siste tiden og få med deg lykkeønskninger for både julen og det nye året.

Etter lengre tids press og arbeid fra Ekofisk-Komiteen har vi nå fått bedriften til å være enige med oss i at foreldrepenger, svangerskapspenger og omsorgspenger beregnes på samme måte som sykepenger. Det betyr at personell som har fast nattskift får dette inkludert også for disse ytelsene.

Onsdag denne uken valgte vi å signere en ny innleieavtale som åpner opp for innleie av  inntil 2 helivakter, dette uten hinder av AML § 14-12 første ledd. Innleieprotokollen bygger på den tidligere avtalen, og gjør at bedriften ved behov kan videreføre innleieforhold basert på den gamle avtalen. Bakgrunnen for at vi har hatt, og fortsatt aksepterer, en slik innleieavtale er at det gir større rom for å omplassere faste ansatte i ConocoPhillips ved noen typer helseutfordringer. Det slås fast, også i denne avtalen, at innleide etter avtalen har fortrinnsrett til eksternt utlyste helivaktstillinger i ConocoPhillips.

Streiken i SLB UK fortsetter og Ekofisk-Komiteen står solidarisk med de streikende. Vi bevilget i oktober, sammen med flere andre klubber i Industri Energi både fra offshore og landindustrien, 15.000 kr til oppstart av en lokal klubb av IE&FLT i SLB UK. Klubben er nå etablert og medlemmene i SLB UK har valgt et styre. Alle de streikende har nå fått oppsigelse fra SLB UK, det danner en mørk skygge over julehøytiden for våre streikende kamerater som står i en viktig kamp for hele norsk fagbevegelse.

Denne uken hadde vi et utvidet styremøte der alle varaene til styret deltok. Blant annet er vi enige om oppfølgingspunkter etter årets tillitsvalgtsamlinger på Kielferja. Møtet ble avsluttet med en julemiddag for alle.

Det vil bli begrenset bemanning på kontoret i Tananger i romjulen, men vi er i beredskap om det dukker opp større saker.

Vi ønsker alle våre medlemmer og samarbeidspartnere en god jul og et riktig godt nyttår, spesielt varme tanker sendes til våre kollegaer som må tilbringe høytiden ute i havet.

Siste saker