august 20, 2015

Skiftordning for basen

Vi signerte denne uken en avtale om skiftordning for basen. Skiftordningen sikrer åpningstid fra 08:00 til 20:00 og baserer seg på at 3 skiftlag går tredje hver uke kveldsskift og lørdagsskift.

Det er avtalt et fast månedlig skifttillegg på kr 3.800,- som blir en del av sykepengegrunnlaget og den pensjonsgivende inntekten.

Dette var siste brikken i totalpakken som måtte på plass for å unngå outsourcing, og for å sikre en bærekraftig og økonomisk konkurransedyktig drift med egne faste ansatte.

Siste saker