august 19, 2020

Ståle Skretting gjenvalgt som leder av Ekofisk-Komiteen Land

Mandag avholdt det nyvalgte styret i Ekofisk-Komiteen Land et konstituerende styremøte. Ekofisk-Komiteen land er underavdelingen for de landansatte medlemmene i Ekofisk-Komiteen. Ståle Skretting beholder dermed sin plass i hovedstyret.

Styret konstituerte seg på følgende måte for periopden 2020-2022:

Leder: Ståle Skretting
Nestleder: Bjørn Roar Tollefsen
AU-medlem: Anne Gry Westlye
AU-medlem: Leiv Harry Dale
Styremedlem: Martha Knarrum Berget
Styremedlem: Anne Berit Kobbeltvedt
Styremedlem: Thor-Inge Lindgren
Styremedlem: Sølvi Tytlandsvik
Styremedlem: Einar Lind
Styremedlem: Nina Kristin Førli
Styremedlem: Ole Jacob Ree

Første vara: Dagfinn Opsal
Andre vara: Freddy Bloemheuvel

Siste saker