juli 4, 2014

Status lønnsoppgjør

Det er gjennomført sentrale forhandlinger på Operatøravtalen (timelønnede) og Bransjeavtalen (individuelt avlønnede). Det ble enighet på Operatøravtalen, mens Bransjeavtalen enda med brudd i forhandlingene.

Det har vært tradisjon og praksis for å gjennomføre lokale forhandlinger på begge avtalene samtidig i ConocoPhillips, de lokale forhandlingene er derfor utsatt til etter en avklaring på Bransjeavtalen. Det er ennå uvisst når partene vil møtes igjen, men vi håper på en snarlig avklaring rett over sommeren.

Siste saker