januar 5, 2024

Stem på Ekofisk-Komiteens kandidater i Pensjonskassevalget

Valg av styremedlemmer til ConocoPhillips Norge Pensjonskasse starter 15.1.2024 og avsluttes 26.2.2024. I den forbindelse har det gått ut informasjon til alle rettighetshavere, enten via Digipost, for de som har det, eller via vanlig post (brev i postkassa).

Hver rettighetshaver kan gi sin stemme til inntil to kandidater, hvorav et av hvert kjønn.

Ekofisk-Komiteen stiller med to kandidater i valget. For å sikre at vi blir representert, ber vi alle våre medlemmer stemme på våre to kandidater.

Stem på våre to kandidater:

     
Rolf S. Bolstad                    Anne Gry Westlye

Det er viktig for Ekofisk-Komiteen sine medlemmer å ha god representasjon i styret i ConocoPhillips Norge Pensjonskasse.

Du vil finne en personlig kode i tilsendt brev, denne må du ha før stemmegivning. Deretter kan du klikke deg inn på vedlagt lenke i digitalt brev eller bruke QR kode vedlagt i samme brev.

Hvis du ikke finner brevet, kan du logge deg inn med BankID her:
https://pensjonskasse.lumera.com/pensjonskasser/conocophillips/

Du finner brevet med din personlige kode og link til avstemmingen under «Dokumenter».

Siste saker