september 16, 2023

Stillinger med fortrinnsrett utlyst

Resultatet av Ekofisk-Komiteen sitt arbeid med innleieprotokoll begynner nå å materialisere seg. Dette innebærer at 5 stillingsannonser er lyst ut internt og eksternt (finn.no).

Som tidligere omtalt fikk vi gjennomslag for å ansette 22 personer fast i ConocoPhillips som et ledd i å redusere innleiebruken i selskapet da vi aksepterte en innleieavtale med selskapet. Alle disse 22 ansettelsen skal være inkludert i denne utlysningen. Det søkes etter personell i følgende kategorier:

SAS ingeniør
ESD Tekniker
Prosessoperatør
Kranfører
Instrument tekniker

Vi minner om enigheten som ligger til grunn i innleieavtalen som innebærer følgende:

Disse 22 ansettelsene skal fortrinnsvis ansettes blant innleide og tidligere lærlinger.

Vi har sikret at denne intensjonen kan oppfylles gjennom å gi fortrinnsrett til disse stillingene for alle som har vært innleid til ConocoPhillips etter 1.7.2022, altså dagens innleide og alle som har vært innleid 1 år tilbake i tid. Fortrinnsretten er lik for alle uavhengig av innleieansiennitet. Det er i tillegg gitt en åpning for å kunne velge nåværende eller tidligere lærlinger i ConocoPhillips Norge foran de innleide med fortrinnsrett.

Vi gjør også oppmerksom på at personell med fortrinnsrett må søke på stillingene for å kunne hevde denne retten.

Vi er også informert om at stillingene, grunnet ulike omstendigheter,  lyses ut på engelsk. Det er presisert i utlysningsteksten at søknad kan leveres på norsk.

Siste saker