januar 28, 2014

Stort streikeoppmøte i Stavanger

Det var stort oppmøte i Stavanger i forbindelse den politiske streiken. Til tross for surt regnvær møtte flere tusen opp på torget for å demonstrere mot regjeringens endringsforslag.

Mange tillitsvalgte og medlemmer fra Ekofisk-Komiteen møtte opp og sto bak klubbfana. En mengde forbund og klubber fra LO, YS og Unio markerte at de varslede endringene av Arbeidsmiljøloven er uønsket av hele fagbevegelsen. Det var taler og appeller fra alle forbund.

Siste saker