januar 17, 2024

Stortildeling av utvinningstillatelser og full gass for norsk sokkel

ConocoPhillips sikrer seg 2 utvinningstillatelser med operatørskap og 1 utvinningstillatelse som partner til AkerBP i TFO runden som er den største på 4 år.

Arkivfoto fra Ekofisk-Komiteens møte med Energiminister Terje Lien Aasland (Ap) før jul.

ConocoPhillips får nye andeler i Nordsjøen, vest av Stord mellom mer kjente felt som Alvheim og Oseberg.

Energidepartementet tildelte tirsdag 16. januar nye tillatelser gjennom den årlige TFO-ordningen. ConocoPhillips får nye andeler der AkerBP og DNO er med på laget.

Energiminister Terje Lien Aasland (Ap) uttalte til E24 før jul at klimaavtalen fra Dubai ikke endrer noenting for norsk oljepolitikk. “– Nei, den endrer ingenting for Norge. Vi har flere virkemidler, både CO₂-prising og klimakvoter” uttaler statsråden i denne artikkelen før jul.

Forpliktelsene om utvikling – ikke avvikling av norsk sokkel fra Hurdalsplatformen følges nå opp med denne rekordstore TFO runden som deler ut totalt 62 utvinningstillatelser. Energiminister Aasland peker på at det er nødvendig å holde dette tempoet for å unngå et raskt fall i olje- og gassproduksjonen etter 2030. “– Det er olje og gass som er og vil være fundamentet for norsk sokkel i overskuelig fremtid” uttaler Aasland til E24 i denne artikkelen.

Det er svært positivt for selskapet og Ekofisk-Komiteen at norske myndigheter er så tydelige på at det er en lang framtid for norsk olje- og gassproduksjon på norsk sokkel.

Siste saker