september 11, 2023

Støtt årets TV aksjon

TV-aksjonen NRK 2023 går til Redd Barnas arbeid for å hjelpe barn rammet av krig og konflikt. TV-aksjonen arrangeres 22. oktober og ansatte i ConocoPhillips inviteres til å bidra. ConocoPhillips matcher de ansattes bidrag.

Det er veldig positivt at selskapet bidrar på denne måten og vi oppfordrer derfor alle våre medlemmer til å være med på ConocoPhillips kampanje som vil doble alle ansattes bidrag ved at selskapet matcher donasjonen.

TV-aksjonen har vært gjennomført hvert år siden 1974 og er blitt en tradisjon i Norge. Aksjonen er verdens største innsamlingsaksjon målt i antall frivillige og innsamlede midler per hode. Søndag 22. oktober bankes det på dører over hele landet hvor det samles inn bidrag til aksjonen.

ConocoPhillips sin innsamlingskampanje starter 54 dager før denne viktige søndagen i høst! Ansatte kan gi et valgfritt beløp via et eget vipps-nummer, som du finner på TheMark, eller en unik QR-kode for «Ekofisk støtter TV-aksjonen». Summen som samles inn, vil matches av selskapet.

Hva går støtten til i år?

Årets TV-aksjon går til Redd Barnas arbeid for å hjelpe barn rammet av krig og konflikt. Hvert sjette barn i verden vokser opp i krig og konflikt, og det har aldri vært så mange barn på flukt som nå.

Redd Barna er til stede der barna trenger det, og bidrar til at barn, og de som stiller opp for dem, får hjelpen de trenger. Det er de frivillige og feltarbeiderne i nærmiljøet som er de ekte heltene. De bidrar til at barna får en tryggere barndom. Derfor går midlene til tiltak som gjør familiene, skolene og nærmiljøene tryggere for barn. Pengene skal fordeles mellom prosjekter i Ukraina, Syria, Bangladesh, Sør-Sudan, Den demokratiske republikken Kongo og Norge. I Norge skal barn som har flyktet fra krig og konflikt få hjelp.

Les mer om TV-aksjonen på blimed.no.

 

Foto: Allison Joyce/Redd Barna

Siste saker