april 27, 2018

Støtte til tidligere ansatte i Norse Production

Tirsdag denne uken vedtok en enstemmig samarbeidskomitè for operatør i Industri Energi en støtteerklæring for de tidligere ansatte i Norse Production. Sekkingstad AS bedriver systematisk fagforeningsknusing for å kunne fortsette sin underbetaling og forskjellsbehandling av utenlandske arbeidere. Vi krever svar fra samtlige politiske partier, er dette akseptabelt?

Støtteerklæring til tidligere ansatte i Norse Production fra Industri Energi Operatør.

Industri Energi Operatør er en samarbeidskomite på tvers av fagforeninger i operatørselskapene på norsk sokkel. Industri Energi Operatør representerer ca 6500 medlemmer.

Kort om situasjonen:
Etter en streik som varte i overkant av fire uker, vant de tillitsvalgte i Norse Production fram med kravet sitt om tariffavtale. Dette etter massiv støtte fra resten av LO familien. Selskapet Norse Production er et underselskap av Sekkingstad AS, som bare omfatter de ansatte. Tidligere var produksjon, verdier og ansatte i samme selskap (Sekkingstad AS), men etter et omfattende arbeid sammen med konsulentselskapet PWC, ble det opprettet et eget selskap (Norse Production), der folkene ble ansatt. Dette for å kunne omgå vikarbyrådirektivet og fortsette med forskjellsbehandling mellom ansatte.

De ansatte i Norse Production gikk deretter til streik og fikk til slutt tariffavtale i det nye selskapet også. For noen uker siden ble det kjent at Norse Production nå har slått seg konkurs. Ledelsen begrunner det med varsel om ny streik (hovedoppgjøret LO – NHO), krav om overtidsbetaling og “samarbeidsproblemer” mellom organiserte og uorganiserte.

Denne begrunnelsen faller på sin egen urimelighet da produksjonen gikk under forrige streik (ved hjelp av det vi kaller streikebryteri). Den utestående lønnen til de ansatte er ikke utbetalt, og en «mulig streik i fremtiden» er det ingen andre bedrifter som har lidd tap fra.

I tillegg er det nå klart at det er opprettet et nytt selskap med nytt navn, og helt lik funksjon som Norse Production. Ansatte som IKKE var organisert har fått jobben sin tilbake i dette selskapet.

Ansatte som var organiserte og tillitsvalgte er bevisst forbigått.

Det kan virke som om alt Sekkingstad AS har gjort, er gjort innenfor loven, med hjelp fra konsulentselskapet PWC.

  • Industri Energi Operatør mener at vi ikke kan være bekjent av denne måten å omgå lovverket og trepartssamarbeidet på. Dette er fagforeningsknusing og kynisk utnyttelse av arbeidsfolk.

  • Industri Energi Operatør mener at hele LO familien må stå sammen og vise at vi ikke tolererer dette.

  • Vi krever svar fra samtlige politiske partier: er det slik dere ønsker at arbeidstakere og arbeidslivet i Norge skal behandles og organiseres?

Siste saker