februar 8, 2024

Støtteerklæring NR-Forum

NR-Forum samarbeidskomité gir sin fulle støtte til fagforeningene i Archer og ConocoPhillips som er varslet tatt ut i sympatistreik.

Dette er en viktig og rettferdig kamp for norske lønns- og arbeidsvilkår på norsk sokkel.

SLB UKs fremgangsmåte med å nekte sine ansatte tariffavtale og som har benyttet uorganisert arbeidskraft til å utføre de streikendes arbeidsoppgaver er uakseptabelt og hører ikke hjemme i norsk arbeidsliv.

 

Hilsen
Bår Inge Pedersen
Leder NR-Forum

NR-forum er samarbeidskomiteen for flyteriggområdet som har overenskomst med Norges Rederiforbund (NR). Samarbeidskomiteen representerer 4500 medlemmer i Industri Energi.

 

Foto: Atle Espen Helgesen / IE&FLT

Siste saker