oktober 20, 2014

Styrevalg 2015

På årsmøte til Ekofisk-Komiteen 2015 skal det velges nytt styre for perioden 2015-2017.

I den forbindelse ønsker valgkomiteen innspill på aktuelle kandidater. Forslaget sendes til oddbjoern.nilsen@conocophillips.com.

Frist for forslag er satt til 15.12.14.

Valgkomiteen kontakter sittende styre og vara for å høre om de er aktuelle for gjenvalg.

Siste saker