juni 7, 2024

LO representantskap, The Voice, BU/AMU, Sikkerhetsforum med mer

Nok en travel uke er tilbakelagt, her er noe av det vi har jobbet med i uken som gikk (og litt til).

Ukens viktigste møter
Denne uken ble årets andre BU/AMU møte avholdt. Ekofisk-Komiteen hadde sendt inn to saker til behandling. Se referat, når dette foreligger, for ytterligere informasjon. Referater finnes her: Industrial & Employee Relations (sharepoint.com)

Ekofisk-Komiteen Nepco har hatt styremøte i Tananger denne uka. I den forbindelse deltok nestleder i Ekofisk-Komiteen Trond Haugbjørg på deler av møtet og snakket om hvilke saker Ekofisk-Komiteen arbeider med for tiden. Det ble også tid til spørsmål og diskusjoner.

Det er har også vært månedlige møter med bedriftsledelsen på ulike nivå denne uken.

Ekstraressurs på land
I forbindelse med at bedriften har satt i gang et arbeid kalt 2050+, samt signalisert en økning i antall endringsprosesser, har Ekofisk-Komiteen fått innvilget en ekstra ressurs på land i perioden 27. august 2024 til 31. mars 2025. Arild Emanuel Andersen vil gå inn i denne midlertidige ekstrastillingen, mens Fredrik Gitlestad går inn som HVO vikar i samme periode.

LOs representantskapsmøte
Leder i Ekofisk-Komiteen, Eirik Birkeland, er 1. vara til LOs representantskap for Industri Energi delegeasjonen. LOs representantskap er LOs høyeste organ mellom kongressene. Møtet tirsdag denne uken godkjente regnskap og årsberetning for 2023 i tillegg til en markering av at LO er 125 år i år.

Sikkerhetsforums årskonferanse
Torsdag denne uken ble Sikkerhetsforums årskonferanse arrangert i Stavanger. Konferansen er dedikert til å fokusere på, og fremme, trepartssamarbeidet mellom arbeidstakere, arbeidsgivere og myndigheter innen energisektoren. Under årets konferanse stilte Ekofisk-Komiteen med Leder Eirik Birkeland, Hovedverneombud offshore Bjørnar Berger og våre arbeidstakerrepresentanter i Dysleksivennlig arbeidsplass Hilde Trondsen og Einar Malin.

Innleggene på konferansen kan du se her: Utforsk fagstoff (havtil.no)

Tillitsvalgtvalget er avsluttet
Fredag 31. mai var siste frist for å avgi stemme for alle offshoreansatte medlemmer. Valgkomitèen går nå gjennom resultatene og vi regner med å kunne publisere endelige resultater neste uke.

Vinneren av The Voice
Forrige fredag ble vinneren av årets utgave av The Voice kåret. Det skulle vise seg å bli Inger Lise Hope fra Stavanger. Hun var også årets påskeunderholdning på Ekofiskfeltet. Tradisjonen tro var det hovedverneombudet, denne gang Anbjørn Lærdal, som fulgte artisten rundet på feltet. Her ser dere henne i aksjon på Ekofisk Kilo.

Nyttige linker for tillitsvalgte
Etter ønske fra tillitsvalgte på tillitsvalgtsamlingene på Kielferja i fjor høst har vi nå lansert en underside under Tillitsvalgte på menyen på vår nettisde kalt “Nyttige linker”. Den finner du her: Nyttige linker – Ekofisk-Komiteen

Siste saker