august 4, 2023

Takker Rune Tufta for samarbeidet

Som tidligere annonsert har Rune Tufta takket ja til å overta stillingen som “Downstream Operations Manager” ved ConocoPhillips LNG-anlegg i Brisbane, Australia. Rune er i dag Operations Support Manager i Norge.

Ekofisk-Komiteen har gjennom flere år hatt et meget godt samarbeid med Rune og hatt faste månedlige møter med han i tillegg til løpende dialog om viktige saker. Vi benytter derfor anledningen til å takke Rune for et godt og tillitsfullt samarbeid, og ønsker han lykke til med nye utfordringer.

Siste saker