april 12, 2019

Tariffkonferanse operatøravtalen

Onsdag denne uken gjennomførte Industri Energi en felles samling for alle klubbene på Norsk olje og gass og Norsk Rederiforbunds tariffområde i Stavanger. Forhandlingsutvalget på OBF avtalen gjennomførte særmøter for å bli enige om krav.

Det var stor enighet om kravene i forhandlingsutvalget. De økonomiske resultater og utsikter fremover samt moderate lønnsoppgjør gjennom flere år danner bakteppet for kravene i årets oppgjør.

Forbundsleder Frode Alfheim vil lede forhandlingene for Industri Energi.

Vi skal møte motparten på vår avtale, Norsk olje og gass, 7. og 8. mai.

Lokale lønnsforhandlinger med bedriften er planlagt gjennomført 4. og 5. juni.

Siste saker