november 27, 2020

Tidligere oppmøte på heliport

Som følge av redusert bemanning på heliporten beordrer bedriften fra mandag av ansatte til å stille til innsjekk flere timer tidligere enn vanlig. Ekofisk-Komiteen er uenig med bedriften om i hvilken grad de har anledning til dette samt kompensasjon for et eventuelt tidlig oppmøte.

Dette betyr at bedriften forventer at den ansatte skal sitte på heliporten og vente på helikopter i 2 timer og mer med ventetidsbetaling, selv om helikopteret er i rute. Ekofisk-Komiteen er av den klare oppfatning at dette skal kompenseres på samme måte som når våre medlemmer blir kalt ut for å reise tidligere til feltet. Din arbeidsplan kan ikke endres på så kort varsel, så det er her snakk om en beordring om å stille på jobb før tiden. Det kan være vektige sosiale grunner til at du ikke kan imøtekomme denne beordringen.

Ta kontakt med Ekofisk-Komiteen hvis noe er uklart.

Siste saker