april 12, 2013

Tilfeldig rusmiddeltesting nedstemt i AMU

Bedriften innkalte onsdag 10/4 til ekstraordinært møte i BU/AMU. Det var kun en sak på agendaen for dette møtet og det var bedriftens ønske om å innføre tilfeldig rusmiddeltesting. Fra tidligere foreligger det uenighetsprotokoller fra alle de fire arbeidstakerorganisasjonene i ConocoPhillips.

Etter at bedriften hadde informert AMU om grunnlaget for innføringen og hvordan dette var tenkt gjennomført, informerte leder for Ekofisk-Komiteen og TEKNA om bakgrunnen for at det ikke er oppnådd enighet mellom bedrift og fagforeningene. Saken endte med avstemming. Resultatet av avstemningen ble 7 mot 5 i arbeidstakerens favør, altså ble innføringen av tilfeldig rusmiddeltesting ikke tilrådt av AMU.

Siste saker