oktober 8, 2013

Tilfeldig rusmiddeltesting

Bedriften sender i disse dager ut en informasjonspakke om tilfeldig rusmiddeltesting til ansatte de mener innehar «en sikkerhetskritisk funksjon/stilling». Dette gjelder store deler av de ansatte som jobber offshore og noen på land. Ekofisk-Komiteen kan ikke se at det foreligger saklig grunn i henhold til AML § 9-4 for å innføre tilfeldig testing slik bedriften nå ønsker.

 

Ekofisk-Komiteen har hele tiden vært motstandere av innføring av tilfeldig testing, noe vi har signalisert til bedriften gjennom utallige møter de siste årene. Vi har også protokollført vårt syn. Ekofisk-Komiteen anser rusmiddelpolicyen som en del av arbeidsreglementet og har bedt bedriften fremlegge dokumentasjon på at revideringen er i tråd med AML § 14-20.

Bedriften tok endring av rusmiddelpolicy opp som en sak i Arbeidsmiljøutvalget (AMU) tidligere i år. Der ble implementeringen av denne nedstemt av samtlige arbeidstakerrepresentanter med flertall 7-5.

Vi stiller oss i lys av dette undrende til at bedriften allikevel velger å gjøre en ensidig endring av arbeidsreglementet. Ekofisk-Komiteen vil nå få foretatt en juridisk vurdering av saken for å finne ut hvilke skritt vi skal ta videre for å stoppe/reversere innføringen. Inntil videre kan vi ikke gjøre annet enn å anbefale våre medlemmer om å forholde seg til retningslinjene fra bedriften, dette er allikevel ikke en aksept av endringen fra vår side.

Vi vil oppfordre alle våre medlemmer til å ta kontakt med oss hvis de blir utsatt for tilfeldig rusmiddeltesting.

Se denne artikkelen fra 2011 for mer utfyllende informasjon om tilfeldig testing.
http://www.ekofisk-komiteen.no/default.asp?id=609

Siste saker