oktober 27, 2015

Tillitsvalgte på kurs

Sist uke ble det første av årets to tillitsvalgts kurs avholdt på Color Fantacy som går mellom Oslo og Kiel. Svært taleføre kursdeltakere utfordret kurslederne på flere faglige områder. Styret er svært tilfreds med aktiviteten og entusiasmen kursdeltakerne viste og håper de videreformidler sine erfaringer i sine respektive grupper.

Hovedtema på årets kurs var naturlig nok endringene i tjenestepensjonen. I tillegg gikk vi gjennom endringene som har blitt gjennomført i folketrygden og AFP-ordningen.

Store deler av kurset gikk med til gruppeoppgaver og diskusjon om vedr. pensjon.

Spør gjerne deres lokale tillitsvalgte om innhold og erfaring.

Siste saker