oktober 30, 2013

Tillitsvalgte på kurs

Sist uke ble det første av årets to tillitsvalgts kurs avholdt på Color Fantacy som går mellom Oslo og Kiel. Svært taleføre kursdeltakere utfordret kurslederne på flere faglige områder. Styret er svært tilfreds med aktiviteten og entusiasmen kursdeltakerne viste og håper de videreformidler sine erfaringer i sine respektive grupper.

Hovedtema på årets kurs var:

  • Ulovlig innleie og krav på fast ansettelse
  • Innføringen av tilfeldig rustesting

I tillegg gjennomgikk vi utfordringer og muligheter med ny regjering. Mye av kurset gikk med til gruppeoppgaver knyttet til ulovlig innleie og krav på fast ansettelse.

Spør gjerne deres tillitsvalgt om innhold og erfaringer.

Siste saker