juli 18, 2014

Tillitsvalgtresultater for offshore er klare

18.07.2014
Tillitsvalgtresultater for offshore er klareValgresultatene på tillitsvalgte frem til 2016 er nå klart.

Som alle vet har Ekofisk-Komiteen for første gang gjennomført elektronisk valg. Dette har gitt noen ekstra utfordringer som kan tilskrives «barnesykdommer», håper vi, dette har igjen resultert i at det har tatt lang tid før endelig resultat kan presenteres. Vi presenterer navnene på de tillitsvalgte samt alle som blir varatillitsvalgte. Resultatet bygger selvfølgelig på våre vedtekter som omhandler valg av tillitsvalgte. Det er utpekt nye verneombud på alle plattformer unntatt på komplekset, der de gamle vernombudene vil fungere fram til det er tatt en beslutning på videre organisering av vernetjenesten på Ekofisk kompleks.

Ref. vedtektene:

“TILLITSVALGTE:

Den som får flest stemmer totalt blir tillitsvalgt. De to som får flest stemmer av de kandidatene som går motsatt rotasjon av den som fikk flest stemmer totalt blir tillitsvalgt.”

Valgresultat 2014-2016 for tillitsvalgte offshore (sortert alfabetisk):

Eldfisk Kompleks:

TV/VO:
Benjamin LeMaitre
Håvard Nesse
Nils Kjetil Torvik

VTV/VVO:
Terje Mehus
Steinar Skjervheim
Svein Tholo

Eldfisk Bravo:

TV/VO:
Henrik Bang
Leif J Kristiansen
Inge Øglænd

VTV/VVO:
Roger Blindingsvold
Ronnie Kvile
Vidar Solheim
Joachim A Worum

Ekofisk Kilo/Bravo:

TV/VO:
Nils Henry Eikeland
Jan Ove Haugen
Knut Leo Strømme

VTV/VVO:
Kenneth Nordbø
Bjørn-Olav Omholt
Jan Jørgen Skarpeid

Reisemannskap:

TV/VO:
Frank Kvernøy
Per Ramstad
Reinert M. Vaage

VTV/VVO:
Asbjørn Andresen
Bjørn Olav Kaland
Odd Magne Østhus

Tor:

TV/VO:
Nils Gunnar Larsen
Rune Nylund
Inge Harald Seljestad

VTV/VVO:
Jan Fredheim
Terje Sandsmark
Anne Kristine Våg

Ekofisk Kompleks:

Logistikk:

TV:
Thomas Oftedal Helland
Sindre Håland
Kjell Olaf Johannessen

VTV:
Roger S. Handeland
Øyvind P Olsen

Automasjon:

TV:
Petter Gausel
Arve Sten Jacobsen
Frode Wathne

VTV:
Dag Jensen

SV Mekanisk:

TV:
Heine Aven
Jim Brandsø
Thomas Strømmen

VTV:
Arne Reidar Nørsterud
Svein Andre Sjursen

Mekanisk:

TV:
Jarle Bleie
Rolf Lie
Trond Sverre Mål

VTV:
Ole Kristian Øvre-Helland

Elektro:

TV:
Harald Ims
Svein Erik Jagedal
Jon Kambestad

VTV:
Timothy R Hansen
Katrine Knutsen

Inspeksjon:

TV:
Lars Harald Abotnes
Børre Skarli
Arve Tveråmo

VTV:
Bjørn Løining
Jonny Rislaa
Trond Skjæveland

Produksjon:

TV:
Trond T Haugbjørg
Vegard Rye
Glenn Sæthre

VTV:
Robert L. Alvestad
Preben Damman
Magne Øygard

Prosess:

TV:
Margrete Gil
Sandra Irene Larsen
Tor Bjørn Moen

VTV:
Bent Erik Nordfonn

Siste saker