mai 13, 2022

Tillitsvalgtvalget 2022 er igang

Alle medlemmer av Ekofisk-Komiteen skal i dag ha mottatt en e-post med informasjon om årets tillitsvalgtvalg.

Valget avholdes elektronisk i Sharepoint og krever at du er innlogget på ConocoPhillips sitt intranet.

Husk å sjekke at du er tilknyttet rett avdeling (din avdeling står i eposten som er utsendt).

Valget går i henhold til vedtektene over 42 dager for timelønna og Nepco medlemmer slik at alle som går i offhorerotasjon skal få anledning til å stemme. Valget for offshoremedlemmer avsluttes 24. juni 2022. For våre medlemmer på land går valget over 14 dager i henhold til vedtektene og avsluttes 27. mai.

Har du ikke mottatt e-post med informasjon om valget vennligst ta kontakt med ekofisk-komiteen@conocophillips.com

Har du spørsmål om valget ta kontakt med leder av valgkomitèen:

Oddbjørn Nilsen
Oddbjoern.Nilsen@conocophillips.com
Mobil: 957 92 952

Siste saker