november 26, 2014

Timeskriving og misforståelser – overlapp dag/nattskift

I ett skriv fra HR til drift ang timeskriving og koder var målet å rettleie uten å endre praksis og avtaler på den enkelte plattform.

Ett eksempel var føring av overlapp dag/nattskift.
Følgene setning var en del av skrivet fra HR:
– «Vi kan ikke se grunner for at dagskiftpersonell skal overlappe utover sitt skift, og heller ikke kompenseres for dette.»

Ekofisk-Komiteen har fått dette reversert.

Der plattformledelsen finner det nødvendig at dagpersonell overlapper ut over/eller i forkant av sin vanlige arbeidstid skal dette kompenseres med overtid.

Nattskiftet fører den høyeste satsen for nattskift som inkluderer kompensasjon for overlapp.

Håper dette nå er tilbake til innarbeidet praksis.

Siste saker