desember 14, 2017

To vellykkede tillitsvalgtkurs

Også i år har vi gjennomført tillitsvalgtskursene våre på Kielferja mellom Oslo og Kiel. Begge kursene var fulltegnet og engasjerte tillitsvalgte bidrog til stort faglig utbytte og lagbygging.

I tillegg til kursing i egen fagforening, og gjennomgang og diskusjon av utvalgte og pågående saker var det “ofte stillte spørsmål” som var temaet for årets samlinger. Kurset startet med en bevistgjøring på hva kunnskap er, og Konfucius læresetning “Å vite når man vet noe og å vite når man ikke vet noe – det er kunnskap” la grunnlaget for det videre arbeidet. Vi gikk deretter gjennom spørsmål omkring medlemskap, pensjon, forsikringer, lønn og bonus. Dette var også temaet for gruppearbeidet dag 2 der kursdeltakerne fikk jobbe med temaene fra dagen før. Masse nyttig kunnskap som skal istandgjøre våre tillitsvalgte til å kunne svare på medlemsspørsmål, og også kunnskap om hva man ikke vet.

I tillegg til kurset på dagtid hadde deltakerne hyggelig sosialt samvære på kveldstid og mannskapet ombord på Color Fantasy leverte førsteklasse mat og topp stemning som alltid.

Siste saker