september 24, 2021

Tøffe tider

Vi er i ferd med å legge bak oss halvannet år med pandemi og smittevernstiltak samtidig som vi de siste månedene har gjennomgått en nedbemmaningsprosess som har tært på motivasjonen.

Vi gikk tidlig ut og garanterte våre medlemmer at vi ikke kunne akseptere ufrivillige oppsigelser av våre medlemmer. Vi håper at dette har gitt en god trygghet i bunn i en ellers vanskelig tid.

Vi bistår daglig medlemmer i samtaler med bedriften om sluttpakker. Vi har også daglige samtaler med medlemmer som har behov for prat.

Forhåpentligvis nærmer vi oss nå slutten på denne runden og fokuset kan igjen rettes fremover. Det tærer på arbeidsmiljøet å dra slike prosesser ut over for langt tid.

Siste saker