april 14, 2023

Tone-Lise Håland ny leder av valgkomitéen

Tidligere leder av Ekofisk-Komiteen Nepco er konstituert som ny leder av Ekofisk-Komiteens valgkomité.

Valgkomitéen velges av Ekofisk-Komiteens årsmøte og ble valgt enstemmig i sin helhet 15. mars i år. De har nå avholdt sitt første styremøte og Tone-Lise Håland ble enstemmig valgt til ny leder under konstitueringen.

De øvrige medlemmene valgt av årsmøtet er:

Elias Holstad
Nils Kjetil Torvik
Anne Gry Westlye
Bjørn-Olav Omholt

Varamedlemmer:

Bjørn Roar Tollefsen
Anne Kristin Våg
Roy Steinar Nygård

Siste saker