februar 12, 2016

Travle tider

Både denne og forrige uke har vi gjennomført samarbeidsmøter, Tor forrige uke og Eldfisk Bravo denne uken. I tillegg har vi hatt styremøte, deltatt på EWC opplæring i regi av Industri Energi, håndtert personalsaker og gjennomført styremøte i ConocoPhillips Norge pensjonskasse.

Tilbakemeldingen fra samarbeidsmøtene er at samarbeidsklimaet stort sett er svært bra. Det er selvfølgelig enkelte forbedringspunkter, men det utvises stor vilje til å finne løsning på disse utfordingene fra begge sider.

På styremøtet diskuterte vi aktuelle tariffsaker, planla årsmøtet og diskuterte aktuelle vernesaker. Referat blir publisert når det er godkjent som vanlig.

Flere av styremedlemmene i Ekofisk-Komiteen deltok torsdag og fredag på EWC opplæring i regi av Industri Energi. Kurset var svært nyttig for å forstå hvilke rettigheter vi har gjennom EWC lovgivningen og hvordan vi bedre kan bruke dette europeiske samarbeidsorganet på best mulig måte.

Vi har regelmessig personalsaker av forskjellig karakter, men skriver aldri om disse i ukeinfo på nettsiden. Vil denne uken benytte anledningen til å oppfordre medlemmer, som blir innkalt til slike møter, om å ta kontakt med oss så tidlig som mulig. Slik får vi får satt oss inn i sakene og får ryddet kalenderen, slik at vi kan bistå på best mulig måte.

Fredag ble det avholdt styremøte i pensjonskassen, Ekofisk-Komiteen har to representanter i styret.

Siste saker