mai 15, 2014

TV valg 2014-2016

Etter en del tekniske utfordringer så er nå tillitsvalgt-valget i gang. Alle timebetalte medlemmer skal nå ha mottatt en mail om dette.

Valget avsluttes den 22.06 2014.
Hvis det er medlemmer som ikke har mottatt mail, eller noen er plassert i feil gruppe, så må en kontakte leder for valgkomiteen, Oddbjørn Nilsen.

Valgkomiteen oppfordrer alle til å bruke sin stemmerett.

Godt valg!

Siste saker