juni 7, 2018

TV valgresultater

Da har valgkomiteen avsluttet sitt arbeid og resultatene for årets tillitsvalgtvalg er klare.

Ekofisk-Komiteen Land

Ståle Skretting
Leiv Harry Dale
Hans Winkels
Bjørn Roar Tollefsen
Thor Inge Lindgren
Anne Berit Kobbeltvedt
Sølvi B. Tytlandsvik
Einar Lind
Nina Førli
Anne Gry Westlye
Martha Knarrum Berget

Vara:
Freddy Bloemheuvel
Dagfinn Opsal

 

Ekofisk-Komiteen Nepco

Tone-Lise Håland
Bjarne Markus Jonassen
Anne Ramm Salbu
Asbjørn Søbye

Vara:
Kim Stian Kolnes
Lars Nag

 

Ekofisk kompleks automasjon

TV:
Petter Gausel
Daniel Totland
Rune Ørnhaug

VTV:
Atle Groven
Arve Sten Jacobsen
Dag Jensen
Oskar Ydstebø

 

Ekofisk kompleks elektro

TV:
Harald Ims
Janett Nekkøy
Oddbjørn Nilsen

VTV:
Timothy R. Hansen
Katrine Knutsen

 

Ekofisk kompleks logistikk

TV:
Tor Einar Aas
Ronny Egelandsdal Stokkeland
Finn Strand

VTV:
Edvard Gissinger
Roger S Handeland

 

Ekofisk kompleks mekanisk

TV:
Jarle Bleie
Håvard Lande
Trond Sverre Maal

VTV:
Tormod Gagnat

 

Ekofisk kompleks prosess

TV:
Fredrik Dahl
Eirik Hamre
Morten Johannesen

VTV:
Magrete Gil
Marius Alexsander Hoff
Anne Kristine Våg

 

Ekofisk kompleks produksjon

TV:
Preben Dammen
Trond Tidemann Haugbjørg
Glenn Sæthre

VTV:
Vegar Rye
Bjørn Inge Vigre

 

Eldfisk kompleks

TV:
Tor Espen Grevle
Håvard Nesse
Nils Kjetil Torvik

VTV:
Aleksander Hagelund.
Håkon Haugan
Knut Jonny Lauvås
Jarle Øvsthus

 

Eldfisk Bravo

TV:
Lars Helge Løland
Jon Hofsmo Stapnes
Inge Øglend

VTV:
Jon Kambestad
Roger Kvalheim
Trond Hjelle Volden

 

Ekofisk Kilo/Bravo

TV:
Nils H Eikeland
Kenneth Nordbø
Jan Jørgen Skarpeid

VTV:
Jan Ove Haugen
Tian Markus Evanger Kanyi.
Bjørn Olav Omholt
Knut Leo Strømme

 

SV Mekanisk

TV:
Jim Brandsø
Roald Eie
Svein Arne Sjursen

VTV:
Tor Egil Berglund
Marius Svanevik Markussen

 

SV El/Aut

TV:
Bjørnar Berger
Niels Petter Johansson
Svein Arne Rasmussen

VTV:
Lars Åge Førland
Odd Sørdalen
Aleksander Winther

 

Inspeksjonsavdelingen

TV:
Lars Harald Abotnes
Espen Indergaard
Arve Tverråmo

VTV:
Jostein Taksdal

 

Reisemannskap

TV:
Jan Fredheim
Bjørn Olav Kaland
Odd Magne Østhus

VTV:
Asbjørn Andersen
Terje Sandsmark

Siste saker