april 22, 2013

Tvist om innleie i ConocoPhillips prøves i tingretten

Ekofisk-Komiteens leder var denne uken stevnet som vitne i sak vedrørende krav om fast ansettelse etter bedriftens omgåelse av AML (arbeidsmiljøloven). Saken gjelder AML sin bestemmelse om rett på fast ansettelse etter 4-årsregelen. Saksøker var innleid i 3 år og 11 måneder før vedkommede fikk beskjed om at arbeidsforholdet måtte avsluttes på grunn av 4-årsregelen. Saksøker ble erstattet av en annen innleid. Saksøker er medlem i Handel og Kontor og det er dette forbundet som kjører saken.

Kjernen i saken er hvorvidt ConocoPhillips kan forsøke omgå lovens begrensninger hva gjelder innleie. 4 årsregelen er en av flere begrensninger etablert nettopp for å sikre at innleid arbeidskraft ikke misbrukes. Bakgrunnen for 4 årsregelen er relativt enkel. Dersom bedriften har hatt behov for deg som arbeidstaker i 4 år så er det sannsynlig at du utfører arbeid av mer permanent art.

Foruten denne saken har 31 innleide rettet krav til ConocoPhillips om ansettelse basert på 4 årsregelen og/eller ulovlig innleie (innleie utover begrensingene satt av AML). 29 personer har fått jobbtilbud etter å ha fremsatt krav. En sak er sendt til tingretten for å avgjøre om hvor vidt Semco Maritim er å regne som et bemanningsforetak eller en produksjonsbedrift.

For mer informasjon om bestemmelsene vedrørende innleie sjekk vedlegget.

Eller ta kontakt med Ekofisk-Komiteen på 52021403

Siste saker