mai 19, 2016

Tvist om svingskiftkompensasjon

Personalavdelingen har i disse dager sendt ut en mail til alle plattformsjefer vedr. innstramminger på svingskiftkompensasjoner. Ekofisk-Komiteen er ikke enig i personalavdelingens nye praktisering av tariffavtalens bestemmelser operatøravtalens pkt. 3.5.

Uenigheten er kort og godt: Bedriften mener at de kan gjennomføre så mange skiftendringer uten kompensasjon de måtte ønske, så lenge det er gitt beskjed om det før helikopteravgang Sola.
Ekofisk-Komiteen mener her at informasjon før helikopter avgang Sola ikke er en blanco for hele oppholdsperioden men gjelder det første skiftet etter utreise.

Ekofisk-Komiteens tolkning er som følger:

Må man bytte skift skal dette kompenseres for etter 3.5 i overenskomsten, med unntak av:

1. Det er informert om før helikopter avgang Sola og gjelder den første arbeidsperioden i oppholdsperioden.
2. Bytte er ønsket av arbeidstakeren. Eksempelvis svingskift som følge av avstemminger.

Inntil tvisten er avgjort ber vi våre medlemmer om å skriver timer med utgangspunkt i vår tolkning, slik at det blir dokumentert at timer blir strøket av leder som godkjenner timene.

Ved spørsmål, ta kontakt med din lokale tillitsvalgte.

Siste saker