oktober 8, 2013

Tvistemøte i NOG

Ekofisk-Komiteen var denne uken representert med leder og nest-leder i tvistemøte mellom IndustriEnergi og NOG. Møtet var istandkommet for å få klarhet i partenes oppfattelse av to lokale tvistesaker i ConocoPhillips, Ansiennitetsinnplassering ved nyansettelse og kompensasjon for avvik fra avtalt arbeidsplan.

 

Kompensasjon for avvik fra avtalt arbeidsplan

I forbindelse med SD2013 utarbeidet bedriften nye arbeidsplaner, herunder 3 ukers turer, for flere av våre medlemmer. Avtalene om endret arbeidsplan har blitt gjort på individuell basis mellom nærmeste leder og den enkelte ansatte. Underveis i SD2013 fikk flere av våre medlemmer beskjed om å reise hjem før tiden, eller unnlate å reise ut i henhold til den oppsatte arbeidsplanen. I ettertid viser det seg at bedriften heller ikke har til hensikt å kompensere som avtalt. Så langt har forhandlingene resultert i tvisteprotokoll lokalt mellom Ekofisk-Komiteen og bedriften. Det lyktes heller ikke å få til enighet mellom IndustriEnergi og NOG. Saken blir nå oversendt til behandling mellom LO og NHO.

Lønnsinnplassering av nyansatte

Ekofisk-Komiteen har fått flere henvendelser fra medlemmer som stiller spørsmål vedrørende lønnsinnplassering av nyansatte. Det viser seg at bedriften over lengre tid har unnlatt å beregne ansiennitet ut fra pkt 4.1.5 i operatøravtalen. Så langt har det ikke lyktes partene å komme til enighet vedrørende tolkningen av avtalen. Også denne saken blir nå vidersendt til LO for videre behandling.

Siste saker