februar 24, 2017

Tvistemøte med Norsk Olje og Gass

Forrige uke var Ekofisk-Komiteen/Industri Energi i tvistemøte med NOROG/ConocoPhillips. Møtet omhandlet to av våre lokale tarifftvister, tolkning av operatøravtalens pkt. 4.1.3 om lønnsinnplassering og bedriftens endrede praktisering av svingskiftkompensasjon.

Partene kom ikke til enighet i møtet, noe som medfører videre tvistebehandling mellom LO og NHO. Ekofisk-Komiteen anser det som sannsynlig at sakene må tas inn for arbeidsretten for endelig avklaring.

Siste saker