juli 3, 2020

Uenighetsprotokoll – Betaling under fagprøve

Denne uken skrev vi uenighetsprotokoll med bedriften på spørsmålet hvorvidt lærlinger skal ha overtidsbetaling når de avlegger fagprøven i friperioden eller ikke.

For en tid tilbake ble vi kontaktet av et medlem som lurte på hvorfor han ikke fikk sin rettmessige betaling for tiden han brukte på å avlegge fagprøven i sin fridperiode. Ekofisk-Komiteen mener at Operatøravtalen punkt 5 slår fast at arbeidsgiver skal dekke lønn ved avleggelse av fagprøven. Altså er det definert som arbeidet tid, og lærlinger skal på samme måte som andre ansatte betales for “arbeid i friperioden”.

Bedriften er uenige i denne tolkningen og hevder på sin side at bestemmelsen er en beskyttelse for at lærlingen skal trekkes i lønn om prøven avholdes i offsjoreperioden. De hevder videre at avleggelse av fagprøve ikke er “arbeidet tid” ,og at de derfor ikke kompenserer ekstra for dette.

Forhandlingene med bedriften førte ikke frem, noe som resulterte i at at vi har signert en uenighetsprotokoll med bedriften og saken sendes videre til Industri Energi som vil vurdere forhandlinger med Norsk olje og gass. Ekofisk-Komiteen vil delta i slike forhandlinger.

Siste saker