desember 22, 2021

Ulovlig rusmiddeltesting

Vernetjenesten er etter henvendelser gjort kjent med at bedriften ved flere anledninger har tatt ut ansatte til tilfeldig rusmiddeltesting på Sola heliport, uten at disse har vært definert som sikkerhetskritisk personell.

For at tilfeldig rusmiddeltesting skal ha hjemmel etter loven må personellet som skal testes være definert som sikkerhetskritisk. ConocoPhillips har utarbeidet en oversikt over hvilke stillinger som inngår i denne definisjonen og dermed dette testregimet. Enhver tilfeldig test utenfor denne listen vil derfor etter vår mening være i strid med Arbeidsmiljøloven § 9-4.

Den organiserte vernetjenesten har bedt selskapet stanse testingen og sette ned et granskingsteam for å finne ut hva som har gått galt, og hvordan vi kan unngå at det skjer igjen i fremtiden.

Bedriften har valgt å ikke agere på vår anmodning og vi har derfor sett oss nødt til å be om hjelp fra tilsynsmyndigheten.

Bedriften hevder på sin side at de har tatt grep for å sikre at det ikke skal skje igjen. Vi ber om at HVO offshore blir kontaktet om noen ansatte blir utsatt for tilfeldig test uten at de innehar en sikkerhetskritisk stilling.

Siste saker