oktober 3, 2018

Ulykkedelen tas inn i reiseforsikring

Etter påtrykk fra Ekofisk-Komiteen har bedriften valgt å ta ulykkesdekning ved dødsfall/medisinsk invaliditet inn i bedriftens reiseforsikring.

Tidligere har denne delen av reiseforsikringen ikke vært med, noe som har resultert i at ansattes familie ikke har hatt ulykkesdekning ved dødsfall/medisinsk invaliditet innbakt i reiseforsikringen.

Vi oppfordrer alle til å gjøre seg kjent med forsikringsdekninger og vilkår for forsikringer de har gjennom bedriften og gjennom sitt medlemskap i Ekofisk-Komiteen og Industri Energi.

Hvis du er på/logger deg inn på ConocoPhillips intranett kan du lese vilkårene for reiseforsikringen her: her: https://norway.cop.net/function/NOHR/Pages/Reiseforsikring.aspx

Siste saker