august 1, 2019

Undersøkelse blant offshore medlemmer

I dag sendes det ut en undersøkelse på e-post til alle våre medlemmer offshore. Ekofisk-Komiteens årsmøte vedtok at de ønsket en spørreundersøkelse blant alle våre medlemmer som jobber offshore omkring temaet «Byttedag på helligdager»

Bakgrunnen for vedtaket var et forslag til årsmøtet som ønsket at Ekofisk-Komiteen skulle jobbe for en ordning slik at vi unngår skiftbytte på helligdager. Årsmøtet støttet ikke forslaget, men ba styret legge til rette for uravstemning blant alle våre medlemmer offshore om problemstillingen.

Styret er skeptisk til å flytte byttedager for alle.  Mange av våre medlemmer er bosatt i nærheten av heliport og har ikke de samme utfordringer med hensyn til å skulle reise til eller fra heliport.

Denne avstemningen vil vise hva våre medlemmer ønsker.

Vi kan ikke forskuttere hvilke løsninger vi eventuelt klarer å få til eller hvordan dette eventuelt avlønnes.

Har du ikke mottatt denne e-posten bes du ta kontakt med Ekofisk-Komiteen.

Siste frist for svar er søndag 15. september.

 

Siste saker