september 19, 2023

Useriøst av Lederne

På den lokale avdelingen av Lederne (copaf) sin hjemmeside, har de i dag publisert en merkelig artikkel. Lederne kommer med sterke påstander om at Ekofisk-Komiteen har skapt et narrativ omkring innleie og innleieavtale.

Ekofisk-Komiteen er en del av Industri Energi og LO som gjennom en årrekke har presset på for innstramminger i innleieregelverket.

Lederne påstår at vi skaper et “narrativ” om at vår lange kamp for innstramminger har gitt resultater. At Lederne tilsynelatende ikke forstår at innstrammingene i innleieregelverket kommer som følge av langsiktig politisk arbeid, spesielt fra Industri Energi, Fellesforbundet og LO får stå for deres regning. At innstramming av innleie kom inn i Hurdalsplattformen, at Regjeringen foreslo lovendringer og at Stortinget senere vedtok loven er LO og LO-forbundenes fortjeneste.

Industri Energi organiserer innleide, Ekofisk-Komiteen er avd. 66 av Industri Energi.

Lederne påstår også at Industri Energi ikke organiserer innleide, dette medfører ikke riktighet. Alle innleide er velkomne som medlemmer i Industri Energi, og blir tildelt den avdelingen av Industri Energi som de sorterer under i sin bedrift. Ekofisk-Komiteen bistår ukentlig innleide Industri Energimedlemmer, selv om de ikke sorterer under vår avdeling.

Som desidert største fagforening i ConocoPhillips har Ekofisk-Komiteen tatt ansvaret for å forhandle en innleieavtale som begrenser innleie. Avtalen gir også motytelser blant annet i form av forpliktelse om å ansette 22 nye personer.

Lederne gjør et poeng ut av at innleieavtalen var et initiativ fra bedriften, grunnet lovendringen, og ikke et initiativ tatt av fagforeningene. Som forklart over har Ekofisk-Komiteen jobbet målrettet for å endre loven gjennom våre kanaler. Dette nettopp for at bedriften skulle komme i en slik situasjon at de var avhengige av en avtale med Ekofisk-Komiteen. En avtale har som formål å forplikte avtalens parter. Gjennom innleieavtalen har Ekofisk-Komiteen fått ConocoPhillips til å forplikte seg til å blant annet å jobbe for et felles mål om redusert innleie. At bruken av prosjektinnleie ikke skal overstige 5%. Og sist, men ikke minst, å ansette 22 personer basert på fortrinnsrett i tillegg til allerede godkjente ansettelser.

Innleieavtalen er en viktig delseier i kampen for mindre bruk av innleie og flere faste ansettelser.

Lederne påstår at Ekofisk-Komiteen har fremstilt saken som vunnet. Ekofisk-Komiteen har på ingen måte fremstilt at kampen for innleides rettigheter, reduksjon av bruken i innleie og flere faste hele stillinger er vunnet. Avtalen er en avtale som løper i overkant av ett år og vil bli reforhandlet. Det er nå viktig å sikre at ikke Stortinget reverserer innstrammingen i lovverket. Vårt arbeid for de innleide fortsetter med stor styrke videre på ulike fronter.

Fagforeningskamp er ødeleggende for arbeidstakeres innflytelse over egen arbeidshverdag.

Vi vil oppfordre Lederne til å fokusere på deres eget arbeid, og ikke bruke tiden på fagforeningskamp. Det er kun arbeidsgiversiden som vil tjene på at fagforeninger bruker sin tid og krefter på å krangle med hverandre, istedenfor å bruke tiden på å jobbe for å bevare og forbedre rettighetene til våre medlemmer. Dette gjelder både lokalt i egen bedrift og sentralt. Dette for å sikre et godt regelverk for norske arbeidstakere og gode rammevilkår for olje- og gassindustrien.

Siste saker