oktober 30, 2014

Utfordrende tider

Det har i den siste tiden vært stort arbeidspress på fagforeningskontoret. Dette har sin bakgrunn i at bedriftens kostnadsfokus nå begynner å merkes på kroppen ute på den enkelte arbeidsplass.

Det har de siste årene vært en kultur for å få ting til i sammen mellom Ekofisk-Komiteen og bedriften. Denne kulturen blir nå satt på prøve ved at bedriften i sin iver etter innsparinger fjerner ordninger som har fungert som «olje i maskineriet» og vært vinn-vinn for både ansatte og bedrift.

Ekofisk-Komiteen kan selvfølgelig ikke gjøre annet enn å påpeke at det kan få uheldige utslag for bedriften om innarbeidede og lokale ordninger fjernes ensidig. Det går med dette en klar oppfordring ifra Ekofisk-Komiteen til alle våre medlemmer om å forholde seg til plikter og rettigheter beskrevet i lov- og avtaleverk. For avklaring om tolkning av lov- og avtaletekst vennligst ta kontakt med din nærmeste Ekofisk-Komiteen tillitsvalgte.

Siste saker