mars 12, 2024

Utreise før tiden

Som omtalt i en artikkel den 21.02 på vår hjemmeside, valgte bedriften ensidig og uten videre informasjon til våre medlemmer og endre diverse godtgjøring i forbindelse med ekstra arbeid utover 14 dager.

Ekofisk-Komiteen er den senere tid gjort kjent med at flere har gitt beskjed om at de ikke ønsker å bli kontaktet for å reise ut ei uke før oppsatt arbeidsplan.

I den forbindelse er det en klar forventing om at skjemaet «Forlenget oppholdsperiode offshore» sendes til Hovedtillitsvalgt (HVO) offshore for drøfting, i forkant av utreise før normal oppholdsperiode. På den måten har vi mulighet til forsikre oss om at den enkelte ikke føler seg presset til å si ja til dette. Vi kan da da også informere den enkelte om den økonomiske endringen dette kan innebære i forhold til tidligere praksis på godtgjøring for denne ekstra belastningen i sin friperiode.

Siste saker