februar 11, 2019

Utsatt utbetaling av feriepenger

Det har i lengre tid vært et ønske fra våre medlemmer som går av med pensjon å ha mulighet til å utsette utbetalingen av feriepenger til året etter at man går av med pensjon. Vi har nå fått på plasss en avtale med bedriften som gjør dette til en valgmulighet.

Ferieloven § 11 (3) slår fast at feriepenger ved fratreden skal utbetales ifbm med sluttoppgjør. Ferieloven åpner derimot for å ved tariffavtale fravike reglene for utbetaling ved fratreden. Det er en slik tariffavtale vi nå har fått på plass.

Utbetaling av feriepenger ved opphør av arbeidsforhold

Opphører arbeidsforholdet utbetaler normalt bedriften opptjente feriepenger sammen med sluttoppgjøret måneden etter sluttdato.

Som et alternativ til denne hovedregelen kan den ansatte velge å få utbetalt disse feriepengene januar påfølgende år. Dette gjøres ved at den ansatte krysser av for dette alternativet på “utklareringsskjemaet”.

 

Siste saker