mars 23, 2018

Valg av nye tillitsvalgte

Etter påske er det klart for valg av nye tillitsvalgte. Det har vært en del tekniske utfordringer med å få det elektroniske valget til å fungere i år, derfor blir oppstarten av valget litt forsinket, vi regner nå med at utfordringene er løst og at valget kan starte opp nokså snart etter påskeferien.

Valget vil som tidligere år foregå elektronisk, vi kjører valget samtidig for alle våre 3 grupperinger (timelønna, landansatte og nepco).

Det enkelte medlem vil få tilsendt en link til valget for sin gruppering/plattform/faggruppe og får mulighet til å stemme på det antall tillitsvalgte som skal velges for den grupperingen.

Mer spesifikk informasjon om selve gjennomføringen av valget vil bli sendt ut sammen med linken når valget er satt i gang.

Siste saker